Всесвітній день дикої природи

   Всесвітній день дикої природи 3За тривалий час існування нашої планети зникло назавжди багато живих істот, проте в наші дні це небезпечне явище прискорилося. Вважають, що вид перебуває у  небезпеці, коли загальна кількість особин менша ніж тисяча або народжується менше особин, ніж помирає. За підрахунками вчених, щодня на нашій планеті вимирає один вид тварин. 

Щоб люди зрозуміли важливість цінності дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного) значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту, 20 грудня 2013 року Генеральна асамблея ООН проголосила 3 березня – Всесвітнім днем дикої природи.

Гетьманський національний природний парк долучив до його відзначення учнів молодшої ланки  Охтирських ЗОШ І-ІІІ ст №№4, 11, з якими були проведені заняття, на яких діти дізналися про роль тварин у природі і житті людини, про причини скорочення видової розмаїтості тварин про способи та заходи охорони тварин. В Україні існують закони, за якими тварини, занесені до Червоної книги, підлягають особливій охороні на всій території держави. Ці закони визначають шляхи охорони та відтворення рідкісних видів. 

   Проблеми збереження довкілля та його окремих складових уже давно стали окремим та значним за обсягом напрямком міжнародного співробітництва світової спільноти. В руслі цих світових процесів знаходиться й Україна, яка взяла на себе низку міжнародних зобов'язань в екологічній сфері. Зокрема, одним із напрямів такої співпраці є забезпечення виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)3 4, прийнятої 3 березня 1973 року. Виконання CITES повинно сприяти усуненню економічної зацікавленості в процесі використання дикої флори і фауни шляхом обмеження їхнього переміщення за межі країн, які є ареалом ж їхньої географічної популяції. Вказані дії насамперед орієнтовані на ліквідацію міжнародних ринків об'єктів тваринного та рослинного світу, що з різних причин ставлять їх під загрозу зникнення.

   Природоохоронної роботи багато, але немає сумнівів, що спільними зусиллями всіх громадян нашої країни буде забезпечений успіх.Всесвітній день дикої природи 5Всесвітній день дикої природи 4Всесвітній день дикої природи 2