Гетьманський національний природний парк – осередок опису (або відкриття) нових видів живих організмів

  Нові види живих організмів Гетьманський національний природний парк не належить до найстаріших в Україні природоохоронних територій, проте встиг добре зарекомендувати себе на ниві дослідження та інвентаризації біоти України, зокрема такої важливої і цікавої групи живих організмів як гриби. Різноманітність природних умов і рослинності його території та стан їх збереженості створюють сприятливі умови для розвитку грибів з різних екологічних груп. За ступенем вивченості і таксономічного багатства представників грибного царства парк не поступається, а за деякими групами грибів і перевищує ряд створених набагато раніше національних природних парків Лівобережної України.
   Мікологічні дослідження на сучасній території Гетьманського НПП розпочалися задовго до його створення. Починаючи із 60-х рр. ХХ ст. завдяки зусиллям київських, а згодом і сумських мікологів, зокрема К.К. Карпенко, тут досить ретельно було вивчено макроміцети, і в першу чергу, добре відомі пересічним громадянам шапинкові гриби. Новий етап мікологічних досліджень на території парку розпочався із початком його створення. Цей період відзначився активним вивченням мікроскопічних представників грибного царства, або т.зв. мікроміцетів, які за ступенем свого різноманіття є набагато чисельнішою але, у той же час, і набагато менш вивченою в Україні і світі групою організмів.   Зусиллями сумських (Ю.І. Литвиненко) і харківських (О.Ю. Акулов) науковців список відомих для території парку видів мікроміцетів розширився до майже 400 видів. З території Гетьманського НПП було описано понад 20 нових видів, причому не лише для мікобіоти України, а й для світової науки. Так, О.Ю. Акуловим разом із колегами протягом 2020-2022 рр. з території парку уже описані чотири нових для науки види сумчастих грибів. У назві одного з них – Stylonectria hetmanica Akulov, Crous & Sand.-Den. (стілонектрія гетьманська) – закріплена назва національного природного парку. Це відкриття співпало у часі із відзначенням Україною 30-річчя своєї Незалежності, і таким чином використаний авторам видовий епітет «гетьманська» віддавав належну шану Гетьманщині (Війську Запорізькому) – українській козацькій державі, яку було взято за основу при найменуванні Гетьманського НПП.
   Таким чином, Гетьманський НПП є важливим осередком різноманіття і поширення різних груп живих організмів, у тому числі і грибів, є перспективною модельною територією для проведення подальших спеціалізованих мікологічних досліджень. Наразі це одна з небагатьох природоохоронних територій України, назва якої відображена у видовій назві живого організму, який був відкритий з його території.