Обговорили перспективи розвитку сільського туризму

писарівка    22 березня до Великописарівської райдержадміністрації завітала делегація з Сумської області з приводу перспектив розвитку сільського туризму на території району.

У форматі «круглого столу» було проведено засідання, на якому були присутні голова Великописарівської райдержадміністрації Григорій Сіденко, голова Великописарівської районної ради Дмитро Сипко, начальник департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, начальник відділу промоції та туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, начальник відділу екологічної освіти та рекреації Гетьманського національного природного парку Олександр Бала , начальник Великописарівського науково-дослідного природоохоронного відділення Роман Мовчан, підприємці та громадськість району.

Григорій Сіденко наголосив на важливості розвитку агропромислового комплексу в районі. Залучення інвестицій як із-за меж району так і внутрішніх дасть можливість створенню нових робочих місць та наповненню бюджету. Для цього потрібно сприяння держави в законодавчій сфері, надання доступних кредитів та сприятливий інвестиційний клімат.

Учасники засідання спілкувалися про проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні, а також переваги та недоліки діяльності приватних сільських садиб у нашому регіоні та внесено пропозиції щодо організації їх роботи. 

«Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України дає стимул до пожвавлення всіх сфер життєдіяльності. Перехід регіонів на самоврядність і самозабезпечення стимулює пошук шляхів підвищення ефективності економічного розвитку на місцевих ресурсах. На перший план висуваються соціально орієнтовані програми, сприяючі просуванню нових стратегічних завдань, перспективних інноваційних галузей, зокрема, туризму»,- наголосив Олександр Маслак. 

Туризм - серйозний соціально-економічний та географічний процес, тому його організація вимагає ретельного наукового обґрунтування. 

Економічні дослідження суті туризму відрізняються комплексністю, системністю і точністю. Вивчення і підвищення ефективності використання туристсько-рекреаційного потенціалу території для багатьох регіонів може стати важливим кроком на шляху оптимізації регіональної структури природокористування.