Працювала VII Міжнародна наукова конференція

З 24-26 травня у м. Суми працювала VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвячена 10-річчю створення Гетьманського НПП, організована Сумським державним педагогічним університетом, до оргкомітету якої входив і Гетьманський національний природний парк.

У рамках конференції 25 травня відбулася робота додаткової сесії «Природа Гетьманського національного природного парку». Із доповідями виступили: Панченко С.М. д.б.н., доцент, в.о. начальника наукового відділу Гетьманського НПП « Гетьманський національний природний парк – його особливості та історія досліджень рослинного світу», Говорун О.В. к. б.н., зав. кафедри біології людини і тварини СумДПУ імені А.С. Макаренка «Історія досліджень безхребетних тварин регіону розташування Гетьманського національного природного парку», Литвиненко Ю.В. к.б.н., доцент, заступник декана природничо-географічного факультету Сум ДПУ імені А.С. Макаренка «До історії вивчення фауни хребетних тварин у регіоні розташування Гетьманського національного природного парку», Данильченко О.С. к.геогр.н., викладач кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ «Сучасний стан річки Ворскли в межах Сумської області».

За матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського НПП, опублікований збірник наукових праць «Актуальні проблеми досліджень довкілля», у якому викладені результати досліджень конкретних об’єктів довкілля, порушені проблеми взаємодії людини і природи, тощо. Даний посібник стане в нагоді фахівцям у галузі біології, географії, хімії, працівникам державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи і суспільства.

За результатами роботи всі учасники отримали Сертифікат про участь у Міжнародній конференції, який зараховується до годин курсів підвищення кваліфікації.

міжнародна практична конференція Суми науковці 2міжнародна практична конференція Суми науковці 4міжнародна практична конференція Суми науковці