Відбувся навчальний семінар для вчителів біології

   29 жовтня 2019 року за співпраці Гетьманського національного природного парку та Сумського державного педагогічного університету ім. Макаренка у приміщенні Тростянецької публічної бібліотеки відбувся навчальний семінар для вчителів біології Тростянецького та Охтирського районів Сумської області на тему «Сучасні системи органічного світу».

   Актуальність та своєчасність вивчення цієї проблематики полягає в тому, що революційні зміни, які відбулись в біології протягом останніх десятиліть залишились поза увагою школи. Біологія стає дедалі складнішою і вимогливішою наукою, кількість наукової інформації лавиноподібно збільшується. Радикальні зміни, що відбулися у систематиці ще в 1990-ті рр., нарешті знайшли свої відображення у програмах з біології середньої школи. З 2017 р. у них передбачається ознайомлення учнів с принципами сучасної систематики та сучасними уявленнями про систему органічного світу.

   Перед учителями виступила науковий співробітник Гетьманського національного природного парку, к.біол.н., доцент Юлія Іванівна Литвиненко, розповіла про сучасну систему органічного світу, зупинилася на принципах її побудови і на структурі її основних підрозділів. Під час семінару розглядалися основні етапи становлення системи органічного світу від найдавніших часів до сьогодення, порушувалися питання розвитку класичної «шкільної» систематики. Доповідач зазначила, що традиційні системи, побудовані на морфолого-екологічних критеріях, є одним з анахронізмів сучасної української школи. Ці системи збудовані на основі давно відкинутих аргументів і спростованих тверджень, сповнені неприпустимих спрощень і внутрішніх протиріч. Юлією Іванівною обґрунтовувалась неминучість переходу до філогенетичних систем, які відображають відношення спорідненості між групами організмів.

   Під час підведення підсумків учасники семінару висловили свої думки з приводу актуальності теми семінару, поділилися враженнями, відчули атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, підтримки та подякували за можливість отримати нову корисну інформацію та обмінятися досвідом.

семінар біологів 11семінар біологів 1семінар біологів 5семінар біологів 3семінар біологів 2семінар біологівсемінар біологів 12семінар біологів 9семінар біологів19