Екскурсія в природу як форма екологічного виховання школярів

   Найважливіше значення екскурсій екологічною стежкою – це можливість ознайомити учнів з рослинами й тваринами як цілісними живими організмами, з їх розвитком у взаємозв’язку з умовами існування, вони розширюють і поглиблюють знання учнів. К. П. Ягодовський писав, що головна мета всякої природничої екскурсії повинна полягати не в тому, щоб показати учням і змусити їх запам’ятати вид і назви декількох десятків живих істот, і не в тому, щоб навчити їх відшукувати й описувати морфологічні та біологічні особливості окремого тваринного або рослинного організму, а в тому, щоб показати їм і навчити бачити життя природи, ввести їх у розуміння біологічних процесів. 1 листопада 2019 року заступник начальника відділу еколого-освітнього роботи та рекреації Гетьманського національного природного парку Євдокимова Н.М. разом з педагогами ЗЗСО I-III ступенів №3 Тростянецької міської ради Мягковою В.М., Сумцовою Ю.В організували екскурсію екологічною стежкою «Литовський бір» для учнів 7-8 класів. Працівники відділу екологічної освіти Гетьманського НПП Обідець М.П. Суслова О.В., Зуза І. розповіли школярам про історію створення та теперішній розвиток Гетьманського НПП, загальну територію Парку, які заповідні урочища та пам’ятки природи входять до його складу, чому парк отримав таку назву, а також історичні факти про Литовський бір і головну окрасу парку р. Ворскла. Діти дізналися які рослини включені до списку охоронних рослин Сумської області, про складову частину біоценозу лісу, про вплив людської діяльності на поширення низки чужорідних видів рослин. На екологічній екскурсії учні бачили рослин і тварин у природному середовищі: рослини – у зв’язку з ґрунтом, тварин – у зв’язку з рослинами, дістаючи уявлення про біоценози та про цілісність природи в певну пору року.

сш3 литовський бірсш3 литовський бір 1сш3 литовський бір 2сш3 литовський бір 8сш3 литовський бір 6сш3 литовський бір 5