Щодо ситуації на річці Ворсклиця в межах Гетьманського НПП на території Великописарівського району(поблизу с. Катанське)

   За результатами розгляду повідомлено, що Державною екологічною інспекцією у Сумській області (підрозділ, який проводить вимірювання –Відділ інструментально-лабораторного контролю), яка уповноважена на право проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища (наказ Державної екологічної інспекції України No 41 від 28.01.2019), проведено вимірювання показників складу та властивостей у пробі поверхневої води з річки Ворсклиця, відібраної працівниками Парку.

  Якість води у відібраній пробі, в цілому, відповідає встановленим гранично –допустимим концентраціям (далі ГДК) для водойм рибогосподарського використання, за виключенням таких показників, як нітрити, залізо та БСК5(БСК називають кількість розчиненого кисню, виражену у міліграмах, необхідну для окислення органічних сполук, які знаходяться у 1 дм 3 води в аеробних умовах в результаті біохімічних процесів): перевищення вмісту нітритіву 3,8рази в порівнянні з ГДК; заліза у 2,1 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5–у 2,6 рази у порівнянні з ГДК. Зростання таких показників, як нітритита біологічне споживання кисню, свідчать про збільшення кількості органічних речовин в річковій воді, від яких у значній мірі залежать умови для збереження необхідного рівня вмісту кисню у річках та сприятливих умов життєдіяльності живих організмів у воді. Але ситуація не є критичною. Підвищений вміст заліза в річці Ворсклиця притаманний для річок нашої області, у зв’язку з близьким розташуванням Курської магнітної аномалії.