Інформуємо про результати експертизи

   Стосовно ситуації, що склалася на річці Ворскла в межах Гетьманського національного парку на території Тростянецького та Охтирського районів http://www.getmanski.info/index.php/ukr/news/836-getmanskij-npp-informue, працівниками Парку були відібрані проби поверхневої води з річки Ворскла та направлені до Державної екологічної інспекції Сумської області.

   Про надіслані результати експертизи інформуємо:

   Якість води у відібраних пробах, в цілому, відповідає встановленим гранично – допустимим концентраціям (далі ГДК) для водойм рибогосподарського використання, за виключенням таких показників, як залізо та БСК5 (БСК називають кількість розчиненого кисню, виражену у міліграмах, необхідну для окислення органічних сполук, які знаходяться у 1 дм3 води в аеробних умовах в результаті біохімічних процесів): у пробі з р. Ворскла с. Залужани Охтирського району перевищення вмісту заліза у 4.4 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5 – у 2,3 рази у порівнянні з ГДК; у пробі з р. Ворскла с. Климентове Охтирського району перевищення вмісту заліза у 2 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5 - у 2,4 рази у порівнянні з ГДК; у пробі з р. Ворскла с. Зарічне Тростянецького району перевищення вмісту заліза у 4,7 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5 - у 2,7 рази у порівнянні з ГДК.

   Зростання такого показника, як біологічне споживання кисню, свідчить про збільшення кількості органічних речовин в річковій воді, від яких у значній мірі залежать умови для збереження необхідного рівня вмісту кисню у річках та сприятливих умов життєдіяльності живих організмів у воді.

   Наразі у всіх трьох пробах з річки Ворскла вміст розчиненого кисню становить 1,12 мгО2/дм3, 2,1 мгО2/дм3 < 1 мгО2/дм3 (при гранично допустимій концентрації 6,0 мгО2/дм3 ), що і спричинило нехарактерну поведінку риби та раків, а також наявність неживої риби.

   Підвищений вміст заліза в річці Ворскла притаманний для річок нашої області, у зв’язку з близьким розташуванням Курської магнітної аномалії.