Указ Президента України №218/2016

Указ 
Президента України

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) розділ «Охтирський район» додатка № 1 до Указу Президента України від 27 квітня 2009 року № 273 «Про створення Гетьманського національного природного парку» доповнити новою позицією такого змісту:

«Чернеччинська сільська рада

1263,6»;

2) в частині другій статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2009 року № 1056 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава» цифри «35223,15» та «6635,41» замінити відповідно цифрами «35223,14» та «6635,40»;

3) в Указі Президента України від 1 січня 2010 року № 2 «Про розширення території Канівського природного заповідника»:

а) у пункті 1 статті 2:

в абзацах третьому і четвертому цифри «2010 - 2011» замінити цифрами «2016 - 2017»;

в абзаці п’ятому цифри «2010 - 2012» замінити цифрами «2016 - 2018»;

б) у додатку до Указу назви розділів «Золотоніський район» та «Канівський район» виключити;

4) в абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 10 лютого 2010 року № 154 «Про створення Приазовського національного природного парку» цифри «48961,14» замінити цифрами «48053,20».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
20 травня 2016 року 
№ 218/2016