Загальна територія парку — це 23 360,1 га луків, лісів, боліт, населених різноманітною флорою і фауною, з яких 11 673,2 га — власні землі.

Території, що увійшли до складу парку